Ponteareas, Hábitat saudábel

Programa Operativo FEDER de crecemento sostíbel 2014-2020

Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostíbel e Integrado (DUSI)

Unha Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostíbel Integrada establece medidas integradas para facer fronte aos retos económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais que afectan ás zonas urbanas, tendo en conta ao mesmo tempo a necesidade de promover os vínculos entre o ámbito urbano e o rural.

Obxectivos

‘Ponteareas, Hábitat saudábel’ ten como obxectivo implementar accións de cara a transformar Ponteareas nunha cidade sostíbel, intelixente e inclusiva. Cunha especial consideración ao hábitat e ao fortalecemento da saúde que consolide a vila de Ponteareas como un lugar cunha extraordinaria calidade de vida.

Unha cidade sostíbel

Cun investimento decidido nos programas de mobilidade urbana e na mellora da eficiencia enerxética.

Unha cidade intelixente

Fomentando a modernización da administración e empoderando a cidadanía para o desenvolvemento do asociacionismo e o cooperativismo.

Unha cidade inclusiva

Coa posta en marcha dun programa de integración social que aproveite os recursos da contorna e contribúa a revitalizar a trama urbana.

Liñas de actuación

Modernización da administración local e dos servizos públicos a través das TICS

Impulsar actuacións para catalogar a vila como unha smart city

Fomento do desenvolvemento sostíbel do medio rural mediante o uso novas tecnoloxías

Plans de mellora da eficiencia enerxética en edificios e en instalacións municipais

Implantación de sistemas de aproveitamento de biomasa

Implantación de sistemas mobilidade urbana sostíbel e fomento da vida saudábel

Actuacións de promoción da paisaxe cultural e natural e do patrimonio inmaterial

Operacións de recuperación e conexión de zonas verdes

Operacións de mellora da imaxe urbana

Revitalización da economía social, cunha nova orientación cara a actividades de produción e comercio sostíbel

Rexeneración urbana / recuperación e actualización do patrimonio tradicional

Inclusión activa e loita contra a discriminación

Actualidade