Actuacións de comunicación

EDUSI, OPERACIÓN: OT.02_OE.2.3.3_L01

Hábitat dixital, modernización da administración local do Concello de Ponteareas

EDUSI OPERACIÓN: OT.02_OE.2.3.3_L02

Hábitat intelixente, impulsar actuacións para catalogar o Concello como unha Smart City

EDUSI, OPERACIÓN: OE_2.3.3_L03

Hábitat próximo, servicios tics do Concello de Ponteareas máis próximos á súa cidadanía

EDUSI, OPERACIÓN: OT.04_OE.4.5.3_L04

Hábitat eficiente, mellora da eficiencia enerxética de varios edificios do Concello de Ponteareas

 

EDUSI, OPERACIÓN: OT.04_OE.4.5.3_L05

Hábitat responsábel, ampliación da rede de calor de biomasa do Concello de Ponteareas

EDUSI, OPERACIÓN: OT.04_OE.4.5.1_L06


EDUSI, OPERACIÓN: OT.06_OE.6.3.4_L07

Hábitat patrimonio, transformación dun patrimonio industrial nun activo cultural e de ocio

EDUSI, OPERACIÓN: OT.06_OE.6.5.2_L08

EDUSI, OPERACIÓN: OT.06_OE.6.5.2_L09

EDUSI, OPERACIÓN: OT.09_OE.9.8.2_L10

Hábitat emprendedor, posta en marcha dun centro de dinamización empresarial no centro antigo do Concello de Ponteareas

EDUSI, OPERACIÓN: OT.09_OE.9.8.2_L11

EDUSI, OPERACIÓN: OT.09_OE.9.8.2_L11

Hábitat inclusivo, posta en marcha dun centro cívico no centro antigo do Concello de Ponteareas

EDUSI, OPERACIÓN

Hábitat integrador, mellora da empregabilidade de colectivos en risco a través da capacitación para o traballo

EDUSI: OE_99.99.1

Xestión

EDUSI: OE_99.99.2

Comunicación

Comunicación trasversal