Medidas antifraude

A Autoridade de Xestión dos Programas Operativos do Feder 2014-2020 ten como un dos seus principais obxectivos reforzar a política antifraude, manifestando o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade. O Concello de Ponteareas, como Organismo Intermedio Lixeiro da Autoridade de Xestión, está adherido a este compromiso da Autoridade de Xestión cunha política de tolerancia cero fronte ao fraude e a corrupción.

Caixa do correo antifraude

Para a comunicación dalgunha situación fraudulenta relacionada coa execución da EDUSI pode poñelo en coñecemento a través do seguinte Caixa do correo antifraude