OT 02 Mellorar o acceso, o uso e a calidade das TICS

OE.2.3.3 Promover as tecnoloxías da información nas estratexias urbanas integradas, incluíndo a administración electrónica local e Smart Cities

EDUSI OPERACIÓN

OT.02_OE.2.3.3_L01

Hábitat dixital

Modernización da administración local do Concello de Ponteareas