OT 04 Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores

OE.4.5.3 Mellora da eficiencia enerxética e aumento das enerxías renovábeis nas áreas urbanas

EDUSI OPERACIÓN

OT.04_OE.4.5.3_L05

Hábitat responsábel

Ampliación da rede de calor de biomasa do Concello de Ponteareas

OE.4.5.1 Fomento da mobilidade urbana sostíbel. Transporte colectivo, ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e enerxías limpas