OT 04 Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores

OE.4.5.3 Mellora da eficiencia enerxética e aumento das enerxías renovábeis nas áreas urbanas

OE.4.5.1 Fomento da mobilidade urbana sostíbel. Transporte colectivo, ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e enerxías limpas