OT 06 Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos

OE.6.3.4 Promover a protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio cultural, natural e das áreas urbanas, en particular as de interese turístico

OE.6.5.2 Accións integradas de revitalización de cidades, de mellora da contorna urbana e o seu medio ambiente