OT 09 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza

OE.9.8.2 Rexeneración física, económica e social da contorna urbana en áreas urbanas desfavorecidas a través de estratexias urbanas integradas

EDUSI OPERACIÓN

OT.09_OE.9.8.2_L12

Hábitat integrador

Mellora da empregabilidade de colectivos en risco a través da capacitación para o traballo