Indicadores de comunicación

Neste apartado pódese consultar a evolución dos indicadores de comunicación da Estratexia DUSI do Concello de Ponteareas.

Documentación